Thursday, 19 September 2013

南蓮園池

有訂位服務, 亦有最低消費 (約每人$100)。食物質素良好, 比起外面那些賣"仿肉類,剌身"的古怪素菜, 這裡的素菜正宗得多。


Monday, 2 September 2013

馬來一菜館

惹味但好辣!!由於餐廳响酒店內, 環境及服務一流。而家中銀咭有85折, 好抵架~~