Saturday, 26 November 2011

Dinner @ Al Bistro

一間滿有情調嘅餐廳, 食物質素良好. 可能我地唔係點set dinner, 上菜時間比較慢. 星期五的晚上已全滿, 好在一早已訂位.

好可愛嘅面包每樣只有4件,係特別為我地而設!?

西班牙roasted pig, 好味!

No comments: